top of page

  >>  PORADY

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed ogniem i korozją

Konstrukcje stalowe stanowią fundament nowoczesnej architektury. Aby zapewnić ich długotrwałość oraz nośność, kluczowe jest zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego oraz ochrony ogniowej. Wyzwaniem dla projektantów jest znalezienie skutecznych rozwiązań, które jednocześnie zabezpieczą stal przed korozją i ogniem.

Ochrona antykorozyjna i ochrona ogniowa konstrukcji stalowych mogą być realizowane przy użyciu różnych produktów, w tym specjalistycznych powłok. Do najbardziej efektywnych należy zaliczyć dwuskładnikowe farby ogniochronne, które jednocześnie zapewniają zabezpieczenie p.poż stali. Takie rozwiązania nie tylko zwiększają trwałość, ale także zapewniają niezbędne zabezpieczenie ogniochronne belek stalowych.

Jednym z przykładów innowacyjnych produktów w tej kategorii jest farba ogniochronna Firefilm FC2 od Carboline Polska. To hybrydowa farba ogniochronna charakteryzująca się doskonałymi właściwościami aplikacyjnymi, która szybko utwardza się nawet w temperaturze poniżej 0°C. Powłoka ogniochronna Firefilm FC2 skutecznie chroni konstrukcje stalowe w czasie pożaru, zapewniając budynkom odpowiedni poziom bezpieczeństwa pożarowego.

Naniesiona powłoka ogniochronna pęcznieje pod wpływem wysokiej temperatury, zapewniając belkom stalowym izolację ogniową i utrzymując temperaturę stali na bezpiecznym poziomie. To zapobiega deformacji i umożliwia utrzymanie obciążenia konstrukcji budynku. Klasa odporności ogniowej farby pęczniejącej Firefilm FC2, w zależności od warunków, może wynosić od R15 do R120, co oznacza zdolność do przenoszenia obciążeń przez konstrukcję w czasie określonym parametrem R.

Aplikacja powłoki ogniochronnej Firefilm FC2 możliwa jest zarówno w warunkach przemysłowych, jak i na placu budowy, co czyni ją rozwiązaniem uniwersalnym i kosztowo efektywnym. Dzięki temu, konstrukcje stalowe zabezpieczone tym produktem zapewniają wysoki poziom pasywnej ochrony pożarowej budynku, jednocześnie eliminując potrzebę stosowania dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

Takie zintegrowane podejście do zabezpieczenia konstrukcji stalowych jest kluczowe dla zachowania ich trwałości i funkcjonalności w długim okresie.Comments


bottom of page