PRZEJŚCIA KOMBINOWANE RUR I KABLI

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  PRZEJŚCIA KOMBINOWANE RUR I KABLI
Flame Cabel Farba background new.png
Flame Cabel
Farba
 
Farba do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Kabli przejść instalacyjnych
  • Koryt kablowych
  • Konstrukcji wsporczych i pomocniczych dla przegród ogniowych
 
Flame Cabel Pasta a background new.png
Flame Cabel
Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach
 
bloczek zz background.png
BLOCZEK ZZ 230
 
Bloczek do ogniochronnego zabezpieczania:
  • Przejść kombinowanych
  • Rur palnych w izolacji
  • Rur niepalnych w izolacji
  • Kabli i koryt kablowych