RURY PALNE IZOLOWANE WEŁNĄ

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  RURY PALNE IZOLOWANE WEŁNĄ
Multitube bok.png
MULTITUBE
 
Opaska  pęczniejąca do  ogniochronnego zabezpieczania:
  • Rur palnych 
  • Rur palnych w izolacji
  • Rur niepalnych w izolacji
  • Kabli i wiązek
 
Flame Cabel Pasta a background new.png
Flame Cabel
Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach