shop.png

Firmowy Sklep Carboline Polska

Bezpieczne zakupy, błyskawiczna dostawa i korzystne ceny.

kolnierze.png
kolnierze.png

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE

CarboCollar CC jest wyrobem przeznaczonym do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych i przejść mieszanych w ścianach i stropach rur palnych bez izolacji lub w izolacji z pianki FEF lub PE, rur metalowych izolowanych pianką FEF lub PE, kabli elektrycznych. Możliwa do uzyskania klasa odporności ogniowej przepustu wynosi od EI 30 do EI 180. Przy zastosowaniu kołnierzy CarboCollar CC możliwe jest uszczelnianie rur pojedynczych lub wiązek rur, rur w grupach np. 4 sztuki, wiązek kabli, kolanek rur które zamontowano tuż pod stropem .Inne potrzebne informacje znajdziesz w ETA. Dobre właściwości ogniochronne sprawiają że kołnierze CarboCollar CC znajdują zastosowanie do uszczelniania rur o szczególnie dużych średnicach oraz tam gdzie są wymagane duże grubości izolacji palnej na rurach stalowych.
 
opaski.png
opaski.png

OPASKI OGNIOCHRONNE

Opaska pęczniejąca, wykonaną na bazie grafitu. Jest stosowana do uszczelniania przejść instalacyjnych. Opaska uszczelnia rury palne (z izolacją lub bez izolacji), wiązki kabli i izolowane rury metalowe (pojedyncze lub w wiązkach) przechodzące przez ściany i stropy. Opaskę należy owijać wokół rury lub wiązki kabli. W razie potrzeby opaskę należy docinać do wymaganej długości (równej lub większej niż średnica zewnętrzna rury). Opaska powinna być umieszczana w otworze, wewnątrz przegrody lub na zewnątrz przegrody, po obu jej stronach.