>>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  SZNUR ZZ 530  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna
2 - strop sztywny
3 - Sznur ZZ

Możliwość ruchu lateralnego 25 % Możliwość ruchu ścinającego 7,5 %

Wciśnij Sznur ZZ po jednej stronie przegrody w szczelinę. Rozmiar Sznura ZZ dobierz zgodnie z poniższą Tabelą
Wciśnij Sznur ZZ po drugiej stronie przegrody w szczelinę
Widok prawidłowo zabezpieczonej dylatacji w ścianie oraz pomiędzy ścianą a stropem
W ten sam sposób możesz zabezpieczyć dylatacje pionowe i poziome w ścianach oraz dylatacje pomiędzy ścianą
a stropem

TABELA DOBORU SZNURA ZZ

SPOSÓB OBUSTRONNEGO ZABEZPIECZENIA DYLATACJI W STROPIE WEDŁUG ETA-12/0119

2 - strop sztywny
3 - Sznur ZZ

Możliwość ruchu lateralnego 25 % Możliwość ruchu ścinającego 7,5 %