Carboline Polska - Producent wyrobów ogniochronnych | Zabezpieczenia ogniochronne przejść instalacyjnych | Farby antykorozyjne

PRODUCENT WYROBÓW OGNIOOCHRONNYCH

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC Carboline Polska

Kołnierze ogniochronne gotowe i komplety do budowy kołnierzy ogniochronnych o kształcie okrągłym oraz U-kształtnych, do wykonywania zabezpieczeń przejść instalacyjnych:

 • Przejścia pożarowe rur palnych nieizolowanych oraz w izolacji z kauczuku i PE

 • Przejścia pożarowe rur niepalnych w izolacji z kauczuku i PE

 • Przejścia pożarowe kabli i wiązek kabli

 
Ogniochronna opaska pęczniejąca MULTITUBE Carboline Polska

Opaski ogniochronne do wykonywania zabezpieczeń przejść instalacyjnych:
 

 • Przejścia pożarowe rur palnych nieizolowanych oraz w izolacji z kauczuku i PE

 • Przejścia pożarowe rur niepalnych w izolacji z kauczuku i PE

 • Przejścia pożarowe kabli i wiązek kabli

 
Pasta ogniochronna do zabezpieczania wełny mineralnej Flame Cabel Pasta A Carboline Polska

Masy i pasty do zabezpieczeń ogniochronnych:

 • Wełna mineralna w przejściach kombinowanych

 • Wełna mineralna w szczelinach i dylatacjach

 • Przejścia pożarowe rur palnych i niepalnych w izolacji
  z wełny mineralnej 

 • Przejścia pożarowe rur niepalnych bez izolacji

 • Przejścia pożarowe kabli i wiązek oraz koryt kablowych