top of page

PRODUKTY ZZ

     >>  PIANKA ZZ 330  >>  BANDAŻ ZZ 451  >>  BLOCZEK ZZ 230  >>  SZNUR ZZ 530  >>  SILIKON 345

WYBIERZ PRODUKT Z LISTY PONIŻEJ

BANDAŻ ZZ 451
Ogniochronna pęczniejąca Pianka ZZ 330 Carboline Polska
Ogniochronna osłona elastyczna Bandaż ZZ 451 Carboline Polska
PIANKA ZZ 330

PIANKA ZZ 330

OGNIOCHRONNA PIANKA PĘCZNIEJĄCA

Do wykonywania przejść ppoż kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych

OGNIOCHRONNA OSŁONA ELASTYCZNA

Do wykonywania przejść ppoż dla kabli, wiązek i koryt kablowych

BANDAŻ ZZ 451

Ogniochronne wypełnienie otworów instalacyjnych Bloczek ZZ 230 Carboline Polska
BLOCZEK ZZ 230

BLOCZEK ZZ 230

OGNIOCHRONNE WYPEŁNIENIE OTWORÓW INSTALACYJNYCH

Do wykonywania przejść ppoż kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych

Ogniochronny elastyczny dylatacyjny Sznur ZZ 530 Carboline Polska
SZNUR ZZ 530

SZNUR ZZ 530

OGNIOCHRONNY ELASTYCZNY SZNUR DYLATACYJNY WYKONANY Z SILIKONU

Dla złączy liniowych i dylatacji

Ogniochronny uszczelniający Silikon ZZ 345 Carboline Polska
SILIKON ZZ 345

SILIKO