PRODUKTY ZZ

     >>  PIANKA ZZ 330  >>  BANDAŻ ZZ 451  >>  BLOCZEK ZZ 230  >>  SZNUR ZZ 530  >>  SILIKON 345

WYBIERZ PRODUKT Z LISTY PONIŻEJ

 
Ogniochronna pęczniejąca Pianka ZZ 330 Carboline Polska
Ogniochronna osłona elastyczna Bandaż ZZ 451 Carboline Polska
 

PIANKA ZZ 330

OGNIOCHRONNA PIANKA PĘCZNIEJĄCA

Do wykonywania przejść ppoż kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych

OGNIOCHRONNA OSŁONA ELASTYCZNA

Do wykonywania przejść ppoż dla kabli, wiązek i koryt kablowych

BANDAŻ ZZ 451

Ogniochronne wypełnienie otworów instalacyjnych Bloczek ZZ 230 Carboline Polska
 

BLOCZEK ZZ 230

OGNIOCHRONNE WYPEŁNIENIE OTWORÓW INSTALACYJNYCH

Do wykonywania przejść ppoż kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych

Ogniochronny elastyczny dylatacyjny Sznur ZZ 530 Carboline Polska
 

SZNUR ZZ 530

OGNIOCHRONNY ELASTYCZNY SZNUR DYLATACYJNY WYKONANY Z SILIKONU

Dla złączy liniowych i dylatacji

Ogniochronny uszczelniający Silikon ZZ 345 Carboline Polska
 

SILIKON ZZ 345

OGNIOCHRONNY SILIKON USZCZELNIAJĄCY

Do wykonywania przejść ppoż dla kabli i uszczelnień ze znaczącą zdolnością ruchu

zz.png

PRODUKTY ZAPP-ZIMMERMANN

Produkty ZZ to zestaw przeznaczony do stosowania jako zabezpieczenie ogniochronne przejścia kombinowanego w celu uzyskania odporności ogniowej dla złączy liniowych, elastycznych konstrukcji ściennych, sztywnych konstrukcji ściennych i sztywnych konstrukcji stropowych, w których znajdują się otwory, przez które przechodzą kable, trasy kablowe, rury palne i niepalne.

Produkty ZZ są dostępne do kupienia w Firmowym Sklepie Carboline Polska.

Image by John Schnobrich

Potrzebujesz pomocy z doborem odpowiedniego produktu ogniochronnego ZAPP-ZIMMERMANN?

Wykwalifikowany zespół Carboline Polska służy pomocą w doborze pasywnych zabezpieczeń ogniowych oraz innych rozwiązań ppoż. Nasi doradcy są do państwa dyspozycji także na placu budowy, gdzie chętnie udzielą wskazówek wykonawcom biernych zabezpieczeń ppoż i bezpłatnie przeszkolą personel, potwierdzając odbycie szkolenia licencją wykonawcy, uprawniającą do prawidłowego, zgodnego z ETA stosowania wyrobów Carboline Polska przeznaczonych do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przejść instalacyjnych, przejść kombinowanych rur, kabli i złączy liniowych oraz innych zgodnych z europejskimi aprobatami rozwiązań technicznych.
Pomogą dobrać Państwu optymalne rozwiązania i wyroby stosowane do zabezpieczeń obiektów w zakresie biernej ochrony ogniowej.
W przypadkach trudnych, wykraczających poza zakres typowych rozwiązań pasywnej ochrony przeciwpożarowej jesteśmy gotowi opracować bezpłatnie Indywidualną Dokumentację Techniczną IDT, dla zaproponowanych przez nas produktów biernej ochrony ogniowej zapewniających bezpieczeństwo ppoż instalacji w obiektach budowlanych.