PRODUKTY ZZ

     >>  PIANKA ZZ 330   >>  BANDAŻ ZZ 451  >>  BLOCZEK ZZ 230  >>  SZNUR ZZ 530  >>  SILIKON ZZ 345

Zestaw ZZM20. Pianka do przejść kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych. Bandaż do osłony kabli. Bloczek do przejść kombinowanych, rur palnych i niepalnych w izolacji, kabli i koryt kablowych. Sznur do zabezpieczania dylatacji. Silikon do kabli i uszczelnień ogniochronnych ze znaczącą zdolnością ruchu.

Pianka_ZZ_330 background.png
PIANKA ZZ 330
 
Pianka do ogniochronnego zabezpieczania:
 • Przejść kombinowanych
 • Rur palnych w izolacji
 • Rur niepalnych w izolacji
 • Kabli i koryt kablowych
 
bandaz zz background.png
BANDAŻ ZZ 451
 
Osłona kabli w celu uzyskania odporności ogniowej do EI 120
 
bloczek zz background.png
BLOCZEK ZZ 230
 
Bloczek do ogniochronnego zabezpieczania:
 • Przejść kombinowanych
 • Rur palnych w izolacji
 • Rur niepalnych w izolacji
 • Kabli i koryt kablowych
 
sznur background.png
SZNUR ZZ 530
 
Elastyczny sznur do ogniochronnego zabezpieczania:
 • Dylatacji
 
silikon zz background.png
SILIKON ZZ 345
 
Silikon do uszczelniania przez ścianę:
 • Kabli
 • Uszczelnień ogniochronnych ze znaczącą zdolnością ruchu