KRATKI WENTYLACYJNE

     >>  PYROK  >>  PYROPLEX  >>   OSŁONY WENTYLACYJNE DO KRATEK

Kratki wentylacyjne do ogniochronnego zabezpieczania kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru. Osłony kratek do zabezpieczenia wlotów kanałów wentylacyjnych.

pyrok background.png
Kratki
Pyrok
Kratka wentylacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Kanałów wentylacyjnych
 
pyroplex background.png
Kratki
Pyroplex
 
Kratka wentylacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Kanałów wentylacyjnych
 
osłony do kratek background.png
Osłony
wentylacyjne
 
Osłony do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wlotów kanałów wentylacyjnych