>>  PRODUKTY  >>  KRATKI WENTYLACYJNE  >>  PYROK

PYROK

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 120

 • Okres trwałości do aplikacji: brak limitu, zalecany nie dłużej niż 24 miesiące

 • Opakowanie handlowe: 1 sztuka

 • Dostępne wymiary: 100 x 100 | 100 x 200 | 150 x 150 | 150 x 200 | 150 x 250
  150 x 300 | 200 x 150 | 200 x 200 | 200 x 400 | 250 x 250 | 300 x 150 | 300 x 300
  300 x 600 | 400 x 200 | 400 x 400 | 400 x 600 | 450 x 450 | 450 x 600 | 500 x 300
  500 x 400 | 500 x 500 | 550 x 300 | 600 x 200 | 600 x 400 | 600 x 450 | 600 x 550
  600 x 600

Głównym zadaniem kratek Pyrok jest zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru. Podczas regularnego użytkowania pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń. Podczas pożaru system tworzy specjalną barierę, która zapobiega przepływowi ognia, dymu i szkodliwych gazów. Materiał z którego zbudowane są kratki Pyrok w wyniku reakcji na działanie wysokiej temperatury pęcznieje i w szczelinach kratki powstaje piana, która zamyka przepływ powietrza oraz dymu a także izoluje przepływ ciepła. Spęczniały wkład jest niepalny. W normalnych warunkach użytkowania, przepływ powietrza przez kratkę nie jest blokowany.

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach wentylacyjnych i przejściach: grawitacyjnych oraz mechanicznych

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach wentylacyjnych poprzez drzwi oraz ściany, gdzie wymagane jest osiągnięcie odpowiedniej odporności ogniowej przegrody

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach przeciwdymowych oraz usuwających odory, które mogą być narażone na działanie ognia

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach ochronnych kanałów kabli elektrycznych, do wentylacji, przewietrzania i usuwania powstającego w kanałach ciepła z wiązki kabli oraz 

   chroniąc kable w kanałach w przypadku pożaru pochodzącego z zewnątrz

Przeznaczenie

Opis techniczny: