Ochrona przeciwpożarowa

Konstrukcje żelbetowe

Perlifoc LD

Natrysk ogniochronny na konstrukcje żelbetowe

Perlifoc® LD jest natryskiem ogniochronnym w postaci mokrej mieszanki, składającej się m.in. z gipsu oraz lekkiego ekspandowanego wermikulitu. Spoiwo stanowi część suchej mieszanki.
Zaprawa ogniochronna o niskiej gęstości przeznaczona do biernej ochrony przeciwpożarowej Ogniotrwała zaprawa na bazie gipsu o właściwościach termoizolacyjnych, przeznaczona do biernej ochrony przeciwpożarowej na elementach konstrukcyjnych i w przestrzeniach zamkniętych. 

Perlifoc LD (LD = low density - niska gęstość) posiada wyższe stężenie lekkich kruszyw, co powoduje zmniejszenie gęstości. Oznacza to mniejsze obciążenie masowe zabezpieczanej konstrukcji.