Ochrona przeciwpożarowa

Dylatacje

Piana Piro Foam PF240

Ogniochronna piana poliuretanowa

Piana wiąże się z wieloma rodzajami podłoża, jak beton, beton komórkowy, cegła, cegła ceramiczna, zaprawa mineralna, płyty gipsowo-kartonowe. Piane dozuje się trzymając w pozycji odwróconej, do góry denkiem. Użycie piany może nastąpić po jej ogrzaniu do temperatury ok. 15°C i dokładnym wymieszaniu, które powinno trwać nie mniej niż 5 minut.


Pianę można stosować do wypełniania szczelin i złączy liniowych do EI 240 oraz drzwi i okien wykonanych z drewna, metalu lub PCV klasy EI 60.