Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne bez izolacji

Kołnierz PYROPLEX PPC4

Kołnierze ogniochronne

Opis produktu:

Kołnierze ogniochronne PYROPLEX PPC4 składają się z zewnętrznej osłony wykonanej z nierdzewnej blachy stalowej oraz jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego, które w warunkach pożaru zwiększa swoją objętość. Stalowa osłona wyposażona jest w klamrę, służącą do spinania kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe z otworami przez które przeprowadzane są łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do przegrody. 

 

Klasa odporności ogniowej EI 120.