Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne bez izolacji

Opaska Multitube

Pęczniejąca opaska ogniochronna

Opis produktu:

Opaska MULTITUBE to nawinięta na bęben taśma, która pod wpływem ognia stanowi pęczniejącą opaskę ogniochronną. Odwinięta z bębna i odcięta na wymaganą długość stanowi odpowiednie zabezpieczenie ogniowe. Efektywne działanie opaski MULTITUBE jest wynikiem mieszaniny polimerów i wypełniaczy, z których wykonana jest opaska.

Przeznaczenie:

Opaska MULTITUBE przeznaczona jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy przez które przechodzą rury palne, lub rury niepalne izolowane palną syntetyczną pianką izolacyjną typu FEF (Kaflex lub Armaflex). Może być również stosowana do uszczelniania wiązek kabli przechodzących przez stropy lub ściany.

Rury palne bez izolacji

Rury palne bez izolacji wymagają odpowiedniego zabezpieczenia przeciwpożarowego. W naszej ofercie znajdą Państwo szereg produktów, za pomocą których uda się wykonać skuteczne uszczelnienia i ochronę przed pożarem. Wśród dostępnych wyrobów zabezpieczających rury palne bez izolacji znajdują się między innymi kołnierze na rury, opaski na rury oraz pasty ogniochronne.

Kołnierze i opaski na rury

Kołnierz i opaska na rury to produkty, których zadaniem jest uszczelnienie przejść ogniowych na rurach palnych bez izolacji. Odpowiednio zamontowane tworzą barierę dla ognia i dymu. W kontakcie z wysoką temperaturą kołnierze i opaski ogniochronne powiększają swoją objętość poprzez pęcznienie. Znacznie zwiększają odporność ogniową, tym samym zmniejszając niebezpieczeństwo podczas pożaru. W celu utrzymania w odpowiedniej pozycji zastosowano klamry spinające i uchwyty z otworami umożliwiające solidne mocowanie. Dostępne w różnych rodzajach.

Pasta ogniochronna

Pasta ogniochronna to produkt przeznaczony do zabezpieczania rur palnych bez izolacji umieszczonych w stropach lub ścianach oraz rur o niewielkich średnicach. Pasta pęczniejąca do zabezpieczania rur w kontakcie z wysoką temperaturą staje się gęstą pianą, wyróżniającą się wysokim poziomem termoizolacji. Sprawia, że ewentualne szczeliny zostają wypełnione, tym samym uniemożliwiając dalszy przepływ ognia.