Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne bez izolacji

Opaska Multitube

Pęczniejąca opaska ogniochronna

Opis produktu:

Opaska MULTITUBE to nawinięta na bęben taśma, która pod wpływem ognia stanowi pęczniejącą opaskę ogniochronną. Odwinięta z bębna i odcięta na wymaganą długość stanowi odpowiednie zabezpieczenie ogniowe. Efektywne działanie opaski MULTITUBE jest wynikiem mieszaniny polimerów i wypełniaczy, z których wykonana jest opaska.

Przeznaczenie:

Opaska MULTITUBE przeznaczona jest do wykonywania ogniochronnych uszczelnień przejść instalacyjnych przez ściany lub stropy przez które przechodzą rury palne, lub rury niepalne izolowane palną syntetyczną pianką izolacyjną typu FEF (Kaflex lub Armaflex). Może być również stosowana do uszczelniania wiązek kabli przechodzących przez stropy lub ściany.