Ochrona przeciwpożarowa

Rury palne w izolacji

Flame Cabel Pasta A

Jednoskładnikowa pasta ablacyjna na rury i dylatacje

Opis produktu:

FLAME CABEL PASTA A jest jednoskładnikową pastą ablacyjną, będącą wodną dyspersją żywicy syntetycznej. Powłoka wykonana z tej masy jest całkowicie niepalna. Charakteryzuje się właściwościami endotermicznymi. W warunkach pożaru blokuje jego rozprzestrzenianie.