>>  PRODUKTY  >>  PIANY I KLEJE  >>  PIRO FOAM PF 240

PIRO FOAM PF 240

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

 • Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2018/0650

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: PIRO/05-2018-09-10

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 240

 • Reakcja na ogień: B-s1,d0

 • Kolor: różowy

 • Klasa środowiska: Z1, Z2

 • Zakres temperatury przechowywania: od +10°C do +30°C

 • Okres trwałości do aplikacji: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku

 • Teoretyczna wydajność z opakowania 750 ml: 38 dm³ utwardzonej pianki

 • Opakowanie handlowe: puszka 750 ml (wersja wężykowa lub pistoletowa)

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

Ogniochronna Piana Piro Foam PF 240 jest jednoskładnikową, gęstą pianką poliuretanową w aerozolu. Dostarczana jest w stanie płynnym w pojemniku 750 ml w wersji z elastycznym wężykiem aplikacyjnym lub z końcówką przystosowaną do pistoletu dozującego. Pianka twardnieje na skutek absorpcji wilgoci z powietrza.

Prace z użyciem pianki wykonuje się w temperaturze od +5°C do +30 °C Wyrobu nie należy narażać na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. Piana nie jest odporna na promieniowanie UV, należy ją chronić przed jego działaniem przez osłonięcie odpowiednim materiałem przeznaczonym do stosowania na elewacjach budynków np. zaprawą cementową, zaprawą gipsową, ogniochronną masą akrylową, pastą ablacyjną Flame Cabel Pasta A lub farbą nawierzchniową. Czas niezbędny na osiągnięcie pełnego utwardzenia pianki zależy od dostępnej wigloci a odparowanie palnych lotnych składników w celu uzyskania pełnej odporności ogniowej wynosi 14 dni.

Wypełnij przestrzeń między ościeżnicą a ścianą za pomocą pianki Piro Foam PF 240
Obetnij nożykiem wystające pozostałości pianki Piro Foam PF 240