RURY METALOWE IZOLOWANE WEŁNĄ

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  RURY METALOWE IZOLOWANE WEŁNĄ
Flame Cabel Pasta a background new.png
Flame Cabel
Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach