RURY METALOWE IZOLOWANE WEŁNĄ

     >>  ZASTOSOWANIA  >>  RURY METALOWE IZOLOWANE WEŁNĄ
Flame Cabel Pasta A background.png

Flame Cabel

Pasta A
Pasta ablacyjna do ogniochronnego zabezpieczania: 
  • Wełny mineralnej stosowanej jako otulina rur
  • Wypełnienie kombinowanych przejść instalacyjnych
  • Wypełnienie szczelin i luk dylatacyjnych w ścianach i stropach