>>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  SZNUR ZZ 530

SZNUR ZZ 530

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

  • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-12/0119

  • Certyfikat Zgodności CE: 0761-CPD-0264

  • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP ZZ-12-08

  • Klasa odporności ogniowej: do EI 120

  • Reakcja na ogień: E

  • Kolor: brązowo-czerwony

  • Klasa środowiska: Z1

  • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

  • Opakowanie handlowe: 1 sztuka, długość 1000 mm

  • Typy sznurów: ⌀ 16, ⌀ 24, ⌀ 30, ⌀ 39,  ⌀ 49, ⌀ 60, ⌀ 70, ⌀ 80

Sznur ZZ jest ogniochronnym, pęczniejącym w warunkach pożaru, uszczelnieniem połączeń ścian sztywnych oraz stropów, w klasie odporności ogniowej do EI 120.Sznur sprzedawany jest w odcinkach 1000 mm. Znajduje bardzo szerokie zastosowanie w uszczelnianiu ogniochronnym dylatacji zarówno poziomych jak i pionowych w ścianach i stropach oddzielenia pożarowego. Sznury ZZ charakteryzują się łatwością montażu dzięki swojej elastycznej budowie. Zabezpieczona z ich użyciem dylatacja ma możliwość zmniejszania i zwiększania swojej szerokości w dużym zakresie.

Sznur ZZ wciska się w dylatacje z jednej lub obu stron z zalecanym nadmiarem wymiarowym. Dzięki elastycznej strukturze może kompensować przemieszczenia wydłużające do 25%. Nie jest wymagane wiązanie z elementami strukturalnymi. Sznur ZZ jest przeznaczony do użytku wewnątrz obiektów, gdzie temperatura jest wyższa niż 0°C.

Przykłady zastosowania technicznego wyrobu:

Przeznaczenie:

Opis techniczny: