>>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SLIM

SLIM

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

 • Znak Certyfikacji

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0189, (27/03/2020)

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0579/W

 • Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/009-21-12-2016

 • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: CARBO/009-21-12-2016

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 180 C/U, U/C

 • Reakcja na ogień: B-s2, d0

 • Kolor: srebrny

 • Klasa środowiska: Z2

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

 • Okres trwałości do aplikacji: brak limitu, nie dłużej niż 24 miesiące

 • Opakowanie handlowe: 1 sztuka

Kołnierz ogniochronny CarboCollar CC SLIM to metalowa cylindryczna elastyczna obejma montowana na rurę o wysokość 30 mm. Składa się z zewnętrznej osłony wykonanej z jednolitej lub wielosegmentowej nierdzewnej blachy stalowej oraz jednego lub kilku wkładów z materiału pęczniejącego, który w warunkach pożaru zwiększa swoją objętość i zamyka otwór. Stalowa obudowa wyposażona jest w klamrę, służącą do spinania kołnierza i stabilizowania go na rurze oraz w uchwyty montażowe z otworami, przez które przeprowadzane są stalowe łączniki rozporowe, mocujące kołnierz do przegrody. Kołnierz jest dostarczany w formie gotowego wyrobu.

CarboCollar CC SLIM jest wyrobem przeznaczonym do ogniochronnego uszczelniania przejść instalacyjnych i przejść mieszanych w ścianach i stropach rur palnych bez izolacji lub w izolacji z pianki FEF lub PE, rur metalowych izolowanych pianką FEF lub PE, kabli elektrycznych. Możliwa do uzyskania klasa odporności ogniowej przepustu wynosi od EI 30 do EI 180 . Przy zastosowaniu kołnierzy CarboCollar CC SLIM możliwe jest uszczelnianie rur pojedynczych lub wiązek rur, rur w grupach np. 4 sztuki, wiązek kabli, kolanek rur które zamontowano tuż pod stropem. Inne potrzebne informacje znajdują się w ETA. Dobre właściwości ogniochronne sprawiają że kołnierze CarboCollar CC SLIM znajdują zastosowanie w uszczelniania rur o szczególnie dużych średnicach oraz tam gdzie są wymagane duże grubości izolacji palnej na rurach stalowych. Wyrób przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

BETON bez cieniapng.png
STROP
Stropy wykonane z betonu lub betonu zbrojonego, o grubości nie mniejszej niż 150 mm i gęstości nie mniejszej niż 1700 kg/m3
szerokość od 150 mm
ŻELBET
CEGŁA bez cienia.png
SCIANA SZTYWNA
Ściany wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 100 lub 125 mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3
szerokość od 100 mm lub 125 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Piktogram Ytong.png
SCIANA SZTYWNA
Ściany wykonane z betonu, betonu zbrojonego, betonu komórkowego, cegły pełnej, dziurawki lub kratówki, o grubości nie mniejszej niż 100 lub 125 mm i gęstości nie mniejszej niż 600 kg/m3
szerokość od 100 mm lub 125 mm
GAZOBETON, BETON, CEGŁA, INNE WYROBY CERAMICZNE
Regips bez cienia.png
SCIANA PODATNA
Ściany o grubości nie mniejszej niż 125 mm, o konstrukcji szkieletowej z kształtowników stalowych lub drewnianych
szerokość od 125 mm
ŚCIANKA G-K

Kołnierz dostarczany jest w postaci gotowej do montażu lub w postaci zestawu montażowego. Średnica wewnętrzna kołnierza powinna być dobrze dopasowana do średnicy zewnętrznej zabezpieczanego elementu instalacyjnego (rury, izolacji, kabla). W przypadku ścian wymagany jest montaż dwóch kołnierzy po obydwu stronach przegrody w przypadku stropów montujemy jeden kołnierz z dolnej strony stropu. W celu prawidłowego montażu i stosowania, dopasowania obudowy lub wkładu pęczniejącego do średnicy rury zawsze stosuj się do wskazań w instrukcji CC-IM1 / CC-IM2. która jest załączona do wyrobu. Kołnierz CarboCollar CC powinien być mocowany do ściany lub stropu za pomocą symetrycznie rozmieszczonych łączników rozporowych (M6x60 mm lub M8x80 mm).

KOŁNIERZE CARBOCOLLAR CC O WYSOKOŚCI 30 MM - MINIMALNA LICZBA ŁĄCZNIKÓW

DODATKOWE WYROBY KTÓRE MOGĄ BYĆ STOSOWANE WRAZ Z KOŁNIERZAMI CARBOCOLLAR CC W PRZEJŚCIACH INSTALACYJNYCH:

syntetyczna, elastyczna pianka elastomerowa (FEF) wg EN 14304, o klasie reakcji na ogień BL-s3,d0, wg EN 13501-1 i gęstości 45 ÷ 70 kg/m3,

 

izolacyjna piana Tubolit PE, o klasie reakcji na ogień E według EN 13501-1, oraz o nominalnej gęstości 30 kg/m3,

 

mata akustyczna PE (Weberfloor 4955 db mat), o klasie reakcji na ogień Bfl-s1 według EN 13501-1, oraz o nominalnej masie powierzchniowej 12 kg / 30 m2. Mata akustyczna PE jest zalecana w stropach w szczególności gdy wymagane jest obniżenie efektów akustycznych rur kanalizacyjnych – dodatkowa dźwiękochłonność maty do 19 dB przy jednym owinięciu.