>>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  CARBOWRAP CW  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B ≥ 100 lub 150 mm (patrz Załącznik B)

2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury

     „t” (patrz Załączniki B i D)

3 - CarboWrap CW o wymiarach [h x s], umieszczona w środku przekroju ściany

4 - przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją ściany, szerokości u = max.

     30 mm, wypełniona zaprawą cementową lub wełną mineralną o  gęstości
     min. 50 kg/m3

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm

2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”

      (patrz Załączniki B i D)

3 - CarboWrap CW o wymiarach [h x s] mm; umieszczona w

     odległości l = 10 mm od spodu stropu

4 - przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją stropu, szerokości u = max.

      25 mm, wypełniona zaprawą cementową

Odczytaj z  poniższej Tabeli średnicę rury i wybierz odpowiedni rozmiar opaski CarboWrap CW
Owiń opaskę na rurze i zabezpiecz opaskę za pomocą zintegrowanego elementu samoprzylepnego
Zabezpieczoną opaskę wsuń do przegrody. Położenie opaski wewnątrz otworu – pozycja centralna w osi ściany lub 15 ± 5 mm od dołu stropu
Przestrzeń między rurą a przegrodą wypełnij zaprawą cementową
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej CarboWrap CW, wpisz datę i nazwę wykonawcy

TABELA DOBORU OPASEK CARBOWRAP CW DLA NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANYCH RUR Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ I STROP WEDŁUG ETA-16/0190

MONTAŻ OPASKI CARBOWRAP CW NA RURZE PALNEJ PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ SZTYWNĄ LUB STROP