top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  CARBOWRAP CW  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B ≥ 100 lub 150 mm (patrz Załącznik B)
2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury
     „t” (patrz Załączniki B i D)
3 - opaska ogniochronna CarboWrap CW o wymiarach [h x s], umieszczona w
     środku przekroju ściany
4 - przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją ściany, szerokości u = max.
     30 mm, wypełniona zaprawą cementową lub wełną mineralną o gęstości
     min. 50 kg/m3

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
      (patrz Załączniki B i D)
3 - opaska ogniochronna CarboWrap CW o wymiarach [h x s] mm; umieszczona w
     odległości l = 10 mm od spodu stropu
4 - przestrzeń pomiędzy rurą a konstrukcją stropu, szerokości u = max.
      25 mm, wypełniona zaprawą cementową

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski CarboWrap podane są w ETA-16/0190