top of page

  >>  PRODUKTY  >>  FARBY DO KONSTRUKCJI  >>  CHARFLAME

firelanz.png

CHARFLAME

FARBA PĘCZNIEJĄCA DO OGNIOCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0146

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0097

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1219-CPD-0097

 • Atest higieniczny: 364/322/389/2015

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R90

 • Kolor: biały matowy

 • Ciężar właściwy: 1,40 ± 0,05 kg/l

 • Zawartość substancji stałych %: 71±2

 • LZO (VOC) (g/litr): brak

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Okres trwałości: 10 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: wiadro 25 kg