Carboline Polska to głównie producent wyrobów ogniochronnych. Wieloletnie doświadczenie związane z badaniami wyrobów ogniochronnych oraz świetna znajomość branży, pozwala nam na wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań technicznych oraz optymalizację kosztów zabezpieczenia całego obiektu.

Naszą ideą, którą cały czas pogłębiamy, jest KOMPLEKSOWE ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE OBIEKTU. Przede wszystkim dostarczenie klientowi całego zestawu wyrobów do zabezpieczeń ogniochronnych, którymi będzie możliwe wykonanie zabezpieczeń wszystkich wymaganych prawem przepustów, węzłów konstrukcyjnych, dylatacji, konstrukcji głównej itp. W tym celu opracowaliśmy i wdrożyliśmy do sprzedaży farby ogniochronne, pasty, taśmy pęczniejące, kołnierze i opaski itp.

Zajmujemy się również dystrybucją wysoko wydajnych farb odpornych na najcięższą korozję, wysokie temperatury i inne ciężkie warunki środowiskowe. Wspomaga nas w tym światowy koncern Carboline. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

OCHRONA PRZECIWKOROZYJNA