top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A PŁYTA MALOWANA  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o gęstości min. 600 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm lub strop     

      sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm
2 - 2 płyty z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3, o grubości a ≥ 50 mm,

     pokryte pastą ogniochronną Flame Cabel Pasta A o grubości t1 ≥ 1.2 mm;

     b ≥ 50 mm (przestrzeń między płytami)

3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, o długości ≥ 50 mm i grubości ≤ 5,0 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A po obu stronach ściany lub stropu

     (umieszczona na obwodzie przejścia), o długości d ≥ 60 mm

     i grubości t2 ≥ 0,6 mm

Wytnij odpowiedni kształt za pomocą nożyka aby dopasować Flame CabelPasta A Płyta Malowana do rur, koryt lub wiązek kabli

Tak docięte fragmenty Flame Cabel Pasta A Płyta Malowana umieść w przegrodzie tak by wierzchnia warstwa malowana Flame CabelPasta A była równo z powierzchnią przegrody