>>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A PŁYTA MALOWANA  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o gęstości min. 600 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm lub strop     

      sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm
2 - 2 płyty z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3, o grubości a ≥ 50 mm,

     pokryte Flame Cabel Pasta A o grubości t1 ≥ 1.2 mm; b ≥ 50 mm (przestrzeń

     między płytami)

3 - Flame Cabel Pasta A, o długości ≥ 50 mm i grubości ≤ 5,0 mm
4 - Flame Cabel Pasta A po obu stronach ściany lub stropu (umieszczona na

     obwodzie przejścia), o długości d ≥ 60 mm i grubości t2 ≥ 0,6 mm

Wytnij odpowiedni kształt za pomocą nożyka aby dopasować Flame CabelPasta A Płyta Malowanado rur, koryt lub wiązekkabli
Tak docięte fragmenty Flame Cabel Pasta A Płyta Malowana umieść w przegrodzie tak by wierzchnia warstwa malowana Flame CabelPasta A była równo z powierzchnią przegrody
Za pomocą Flame Cabel Pasta A w kartuszu zabezpiecz szczeliny pomiędzy ułożonymi fragmentami Flame CabelPasta A Płyta Malowana oraz miejsca na styku płyty i przegrody
Zabezpieczenie przejścia kombinowanego zarówno w ścianie jak i w stropie za pomocą Flame Cabel PastaA Płyta Malowana należy wykonać po obu stronach przegrody
Zabezpiecz rury i kable zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ulotce informacyjnej lub katalogu produktów
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta A,wpisz datę i nazwę wykonawcy

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A PŁYTA MALOWANA PRZY WYPEŁNIANIU LUK DYLATACYJNYCH