>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm, gęstości ≥ 600 kg/m3 i D = 5 ÷ 60 mm 
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m3 
6 - Flame Cabel Pasta A, umieszczona po obydwóch stronach złącza,

     o grubości t2 ≥ 0,4 mm

Szczelinę w ścianie wypełnijz płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 120 kg/m3
i grubości równej szerokości przegrody
Za pomocą szpachelki nanieś na wełnę warstwę Flame Cabel Pasta A o grubości 0,4 mm
Warstwę Flame Cabel Pasta A należy nanieść jednakowo po obu stronach przegrody
Widok prawidłowo zabezpieczonej dylatacji

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ZŁĄCZA LINIOWEGO W ŚCIANIE WEDŁUG ETA-15/0853

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA A NA ZŁĄCZA LINIOWE W ŚCIANIE