top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm, gęstości ≥ 600 kg/m3 i D = 5 ÷ 60 mm 
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m3 
6 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, umieszczona po obydwóch stronach

     złącza, o grubości t2 ≥ 0,4 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta A podane są w ETA-15/0853

Szczelinę w ścianie wypełnijz płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 120 kg/m3
i grubości równej szerokości przegrody

Za pomocą szpachelki nanieś na wełnę warstwę pasty ogniochronnej Flame Cabel Pasta A o grubości 0,4 mm