>>  PRODUKTY  >>  FARBA I MASY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA I  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości min.150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna o gęstości 50 kg/m3 i grubości w = min. 15 mm
4 - Flame Cabel Pasta I, o grubości min. 4 mm
5 - przestrzeń między wełną mineralną a konstrukcją przegrody 
     wypełniona zaprawą cementową, o grubości max. 17,5 mm

1 - strop o grubości min. 150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna, o gęstości 50 kg/m3, szerokości max. w = 15 mm
4 - Flame Cabel Pasta I, o grubości min. 5 mm
5 - przestrzeń między wełną mineralną a konstrukcją przegrody 
     wypełniona zaprawą cementową, o grubości max. 17,5 mm

Wypełnij przestrzeń między rurą a przegrodą wełną mineralną o gęstości minimum 50kg/m3 pozostawiając 5 mm miejsca od czoła przegrody
Na wełnę nanieś za pomocą szpachelki Flame Cabel Pasta I tak, by powstał pierścień wokół rury o grubości dla ściany min. 4 mm, dla stropu min. 5 mm
i szerokości min. 15 mm
Zabezpieczenie należy wykonać po obu stronach przegrody, zarówno w ścianie jak i w stropie
Oznakuj wykonane przejście załączoną metryczką, zaznacz na niej Flame Cabel Pasta I, wpisz datę i nazwę wykonawcy
Identyczne rozwiązanie można zastosować do różnych typów rur palnych stabilizowanych szkłem, aluminium lub bez stabilizacji

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RUR PALNYCH O NIEWIELKIEJ ŚREDNICY PRZECHODZĄCYCH PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP WEDŁUG ETA-16/0732

APLIKACJA FLAME CABEL PASTA I NA RURY PALNE O ŚREDNICACH DO 40 MM PRZECHODZĄCE PRZEZ ŚCIANĘ LUB STROP

ZAKRES STOSOWANIA FLAME CABEL PASTA I W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU I ŚREDNICY RURY ORAZ TYPU PRZEGRODY