top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości B = min. 150 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy "D" i grubości ścianki "t"
3 - izolacja z maty akustycznej wykonanej z PE o grubości "g"
4 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący M6x60 lub M8x80
5 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC mocowany na spodzie stropu
6 - przestrzeń między rurą a konstrukcją ściany, wypełniona zaprawą cementową, o grubości u = max. 10 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO Z IZOLACJĄ AKUSTYCZNĄ PE PRZECHODZĄCĄCEJ PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-16/0189*

bottom of page