top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop z betonu zbrojonego, o grubości B = min. 150 mm
2 - podwójna rura grzewcza typu Syncopex C.O. PN6/95 C,C.W. PN10/70C (karbowana rura z PE-HD, o średnicy D ≤ 110 i grubości ścianki rury 0,5 mm),
     z umieszczonymi wewnątrz max. dwiema rurami z PE-X: - o śr. D1 ≤ 21 mm i gr. ścianki rury t = 2,5 mm - o śr. D1 ≤ 17 mm i gr. ścianki rury t = 2,5 mm
3, 4 - dwie warstwy izolacji PE, o łącznej grubości 32 mm (2 x 16 mm), izolacja ciągła
5 - przestrzeń pomiędzy izolacją wewnętrznej rury i rurą karbowaną
6 - karbowana rura z PE-HD, o średnicy D ≤ 110 i grubości ścianki rury 0,5 mm
8 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC, umieszczony na spodzie stropu
7 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący 
Przestrzeń między stropem a rurą, wypełniona zaprawą cementową, o gr. u = max. 25 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA PODWÓJNEJ RURY GRZEWCZEJ SYNCOPEX C.O. PN6/95 C,C.W. PN10/70C Z IZOLACJĄ PE (RURY KOMPAKTOWE)
PRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP WEDŁUG ETA-16/0189*

bottom of page