>>  PRODUKTY  >>  KRATKI WENTYLACYJNE  >>  PYROPLEX

PYROPLEX

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

  • Klasa odporności ogniowej: do EI 120

  • Okres trwałości do aplikacji: brak limitu, zalecany nie dłużej niż 24 miesiące

  • Opakowanie handlowe: 1 sztuka

  • Dostępne wymiary: 112 x 225 | 150 x 150 | 150 x 300 | 300 x 300

Głównym zadaniem kratek Pyroplex jest zabezpieczenie kanałów wentylacyjnych w przypadku pożaru. Podczas regularnego użytkowania pozwalają na swobodną cyrkulację powietrza wewnątrz pomieszczeń. Podczas pożaru system tworzy specjalną barierę, która zapobiega przepływowi ognia, dymu i szkodliwych gazów. Materiał z którego zbudowane są kratki Pyroplex w wyniku reakcji na działanie wysokiej temperatury pęcznieje i w szczelinach kratki powstaje piana, która zamyka przepływ powietrza oraz dymu a także izoluje przepływ ciepła. Spęczniały wkład jest niepalny. W normalnych warunkach użytkowania, przepływ powietrza przez kratkę nie jest blokowany.

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach wentylacyjnych i przejściach: grawitacyjnych oraz mechanicznych

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach wentylacyjnych poprzez drzwi oraz ściany, gdzie wymagane jest osiągnięcie odpowiedniej odporności ogniowej przegrody

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach przeciwdymowych oraz usuwających odory, które mogą być narażone na działanie ognia

• Zabezpieczenia ogniochronne w systemach ochronnych kanałów kabli elektrycznych, do wentylacji, przewietrzania i usuwania powstającego w kanałach ciepła z wiązki kabli oraz 

   chroniąc kable w kanałach w przypadku pożaru pochodzącego z zewnątrz

Przeznaczenie

Opis techniczny: