top of page

  >>  PRODUKTY  >>  PRODUKTY ZZ  >>  PIANKA ZZ 330  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana o grubości B ≥ 200 mm
2 - kable, wiązki kabli w rurkach lub bez (max. wypełnienie otworu do 60%  
     pola powierzchni)
3 - rury metalowe preizolowane
4 - plastikowe rurki z kablami lub bez
5 - wypełnienie pianką ZZ 330

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań PIANKI ZZ 330 podane są w ETA-10/0431

Umieść rurkę z kablami w otworze. 

UWAGA: średnica otworu montażowego powinna wynosić min. 130% średnicy rury
Przestrzeń pomiędzy przegrodą a rurką wypełnij Pianką ZZ