top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 150 mm
2 - wiązka kabli, o średnicy ≤ 100 mm, składająca się z kabli o średnicy
      nie większej niż 14 mm
3 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) [h x s], umieszczona centralnie w

     środku ściany
4 - szczelina między wiązką kabli a przegrodą o maksymalnej szerokości
     u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm
2 - wiązka kabli, o średnicy ≤ 100 mm, składająca się z kabli o średnicy
     nie większej niż 14 mm
3 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) [h x s]; umieszczona w odstępie

     l = 15 ± 5 mm od spodu stropu
4 - szczelina między wiązką kabli a przegrodą, o maksymalnej szerokości
u = 25 mm, wypełniona zaprawą cementową
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

Odczytaj z poniższej Tabeli ilość owinięć opaski ogniochronnej Multitube, odmierzodpowiednią długość opaski i odetnij nożykiem