top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana o grubości B ≥ 150 mm

2 - rura PE-X, o średnicy „D” i gr. ścianki rury „t”

3 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz ściany, w

     środku jej przekroju

4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna

5 - przestrzeń pomiędzy rurą a ścianą, wypełniona zaprawą cementową o grubości

     u ≤ 25 mm

1 - ściana podatna lub sztywna o gr. B = min. 100 mm
2 - wiązka rur plastikowych: 4 x rura PE-X, o średnicy max. 20 mm i gr. ścianki 2,0 
mm
3 - opaska ogniochronna Multitube o wymiarach [h x s], umieszczona centralnie w

     środku ściany
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
5 - szczelina między rurą a przegrodą, o szerokości „a”, wypełniona wełną mineralną 

     o gęstości min. 60 kg/m3
6 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm