top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości B=min. 100 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z piany PE, o grubości „g”; gęstości nominalnej 30 kg/m3 
i klasie reakcji na
     ogień E według EN 13501-1
4 - szczelina między izolacją rury a przegrodą o maksymalnej szerokości a = 30 mm,

     wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
5 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s],

     umieszczona centralnie wewnątrz ściany
6 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
7 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = min. 5 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B=min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - izolacja z pianki akustycznej PE o gr. = 6 mm
4 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu,

     w odstępie 15 ± 5 mm od spodu stropu
5 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona 
zaprawą

     cementową, ok. 25 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań opaski MULTITUBE podane są w ETA-15/0511

Odczytaj z  poniższej Tabeli długość opaski ogniochronnej Multitube dla danej średnicy rury, odmierz ją i odetnij nożykiem