top of page

  >>  PRODUKTY  >>  OPASKI OGNIOCHRONNE  >>  MULTITUBE  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna, o grubości B = min. 100 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - opaska ogniochronna Multitube (wewnątrz) o wymiarach [h x s], umieszczona
     centralnie wewnątrz ściany
4 - opaska zaciskowa lub taśma samoprzylepna
5 - szczelina między rurą a przegrodą o maksymalnej szerokości a = 30
     mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 60 kg/m3
6 - zaprawa gipsowa o grubości g1 = 5 mm

1 - strop sztywny z betonu zbrojonego o grubości B = min. 150 mm
2 - rura plastikowa, o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”
3 - wełna mineralna o gęstości min. 50 kg/m3 (izolacja ciągła)
4 - pasta Flame Cabel Pasta A po obu stronach stropu; długość a1 = min.
     50 mm, grubość g1 = min. 0,6 mm, szerokość a2 = min. 50 mm,
     grubość g2 = min. 0,6 mm
5 - opaska ogniochronna Multitube [h x s] mm, umieszczona wewnątrz stropu, w  
     odległości 15 ± 5 mm od spodu stropu
6 - przestrzeń miedzy posadzką a przejściem instalacyjnym, wypełniona
     zaprawą cementową, ok. 25 mm