top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubość ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m3 i grubości g = 30 mm
     (ciągła izolacja)
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max.
      a = 30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm
6 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, o wymiarach: b = min. 50 mm i h = min.
     0,6 mm 
(na izolacji rury); c = min. 50 mm i h1 = min. 0,6 mm (pierścień na
     ścianie wokół uszczelnienia przejścia)

1 - ściana sztywna o grubości min. 100 mm
2 - rura metalowa, o średnicy “D” i grubości ścianki rury “t”
3 - wełna mineralna o gęstości min. 80 kg/m3 i grubości g = 30 mm
     (ciągła izolacja)
4 - przestrzeń między rurą a konstrukcją przegrody, o szerokości max. a =
     30 mm, wypełniona wełną mineralną o gęstości min. 50 kg/m3
5 - zaprawa gipsowa o grubości min. g1 = 5 mm
6 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, o wymiarach: b = min. 50 mm and h =
     min. 0,6 
mm (na izolacji rury); c = min. 50 mm i h1 = min. 0,6 mm (pierścień na
      ścianie wokół uszczelnienia przejścia)

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta A podane są w ETA-16/0732

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy izolacją rury a przegrodą. Stosuj wełnę mineralną o gęstości min. 60 kg/m3