top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o gęstości min. 600 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm lub strop
     sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości B ≥ 150 mm
2 - 2 płyty z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3, o grubości a ≥ 50 mm,     

     pokryte Flame Cabel Pasta A o grubości t1 ≥ 1.2 mm; b ≥ 50 mm (przestrzeń
     między płytami)
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, o długości ≥ 50 mm i grubości ≤ 5,0 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A po obu stronach ściany lub stropu

     (umieszczona na obwodzie przejścia), o długości d ≥ 60 mm
     i grubości t2 ≥ 0,6 mm

1 - ściana sztywna o gęstości min. ≥ 600 kg/m3 i grubości min. 150 mm
2 - 2 płyty z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3 i grubości a ≥ 
     50 mm, pokryte Flame Cabel Pasta A, o grubości g1 ≥ 1,2 mm; b ≥ 50  
     mm (przestrzeń między płytami)
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A; długość ≥ 50 mm, grubość ≤ 5.0 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A on po obu stronach przegrody

     (umieszczona na obwodzie przejścia); długość d ≥ 60 mm, grubość g2 ≥ 0,6 mm
5 - pasta ogniochronnaFlame Cabel Farba po obu stronach przejścia, na kablu i

     korytku kablowym (o wymiarach h x s); pokrycie na długości L1 ≥ 300 mm i 
     grubości ≥ 1,2 mm
6 - pusta przestrzeń w korytku kablowym wypełniona wełną mineralną o  
     gęstości min. 40 kg/m3

1 - strop sztywny o gęstości min. 1700 kg/m3 i grubości min. 150 mm
2 - 2 płyty z wełny mineralnej o gęstości min. 150 kg/m3 i grubości a ≥ 
     50 mm, pokryte Flame Cabel Pasta A, o grubości g1 ≥ 1,2 mm; b ≥ 50 
     mm (przestrzeń między płytami)
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A; długość ≥ 50 mm, grubość ≤ 5,0 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A po obu stronach przegrody

     (umieszczona na obwodzie przejścia), o długości d ≥ 60 mm
     i grubości g2 ≥ 0,6 mm
5 - farba ogniochronna Flame Cabel Farba po obu stronach przejścia, na kablu i

     korytku kablowym (o wymiarach h x s); pokryte na długości L1 ≥ 300 mm i 
      grubości ≥ 1,2 mm
6 - pusta przestrzeń w korytku kablowym wypełniona wełną mineralną o 
      gęstości min. 40 kg/m3