top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 1700 kg/m3
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m3 
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A, o grubości t1 ≥ 0,6 mm, t2 ≥ 1,2 mm
4 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3 
Symbol wskazuje stronę przegrody narażoną na działanie ognia

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta A podane są w ETA-15/0853

Nanieś po obu stronach pastę ogniochronnąFlame Cabel Pasta A (grubość warstwy podana na rysunku technicznym powyżej) na płytę z wełny mineralnej o gęstości minimalnej 80 kg/m3 (grubość płyty powinna wynosić połowę głębokości dylatacji) za pomocą szpachelki

Tak przygotowane płyty z wełny mineralnej umieść wewnątrz szczeliny przy jednej z jej krawędzi