top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana sztywna o gr. B ≥ 150 mm, gęst. ≥ 600 kg/m3 i D = 6,5 ÷ 100 mm 
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 
6 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A umieszczona z jednej strony złącza, o

     grubości t2 ≥ 1,6 mm

1 - ściana sztywna o gr. B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3 i D = 5 ÷ 65 mm
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3
6 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A umieszczona z jednej strony złącza, o

     grubości t2 ≥ 1,6 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań pasty Flame Cabel Pasta A podane są w ETA-15/0853

Szczelinę w ścianie wypełnij płytami z wełny mineralnej o gęstości minimum 120 kg/m3
i grubości równej szerokości przegrody