>>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL PASTA A  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 1700 kg/m3
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 
3 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A umieszczona od góry złącza

     o gr. t1 ≥ 1,6 mm
4 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3 


Symbol wskazuje stronę przegrody narażoną na działanie ognia

1 - strop sztywny o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 1700 kg/m3
2 - wełna mineralna o gęstości nie mniejszej niż 80 kg/m3 
3 -
pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A umieszczona od dołu złącza

     o gr. t1 ≥ 1,6 mm
4 - ściana sztywna o grubości B ≥ 150 mm i gęstości ≥ 600 kg/m3

 
Symbol wskazuje stronę przegrody narażoną na działanie ognia