top of page

  >>  PRODUKTY  >>  PIANY I KLEJE  >>  PIRO FOAM PF 240  >>  ZASTOSOWANIE

1 - powierzchnia wykonana z betonu
2 - powierzchnia wykonana ze stali
3 - piana ogniochronna Piro Foam PF 240 wypełniająca dylatację o wymiarach B =
     max. 150 mm oraz A = max. 90 mm
4 - pasta ogniochronna Flame Cabel Pasta A nałożona na długości = max. 90 mm o
     grubości g = 5 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań piany Piro Foam PF 240 podane są w ITB-KOT-2018/0650

Wypełnij przestrzeń między betonem a blachą trapezową za pomocą piany ogniochronnej Piro Foam PF 240

Obetnij nożykiem wystające pozostałości piany ogniochronnej Piro Foam PF 240