USZCZELKI PUD

     >>  USZCZELKI PUD  

Uszczelki pęczniejące PUD do wykonywania ogniochronnych uszczelnień drzwi.

uszczelki.png

USZCZELKI

PUD
Uszczelki do uszczelniania: 
  • Drzwi
  • Wręg w skrzydłach oraz ościeżnicach
  • Listew dekoracyjnych