>>  PRODUKTY  >>  FARBY I NATRYSKI  >>  CHARFLAME

firelanz.png

CHARFLAME

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • MSDS

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0146

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1219-CPR-0097

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: 1219-CPD-0097

 • Atest higieniczny: 364/322/389/2015

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R90

 • Kolor: biały matowy

 • Ciężar właściwy: 1,40 ± 0,05 kg/l

 • Zawartość substancji stałych %: 71±2

 • LZO (VOC) (g/litr): brak

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Okres trwałości: 10 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: wiadro 25 kg

Charflame jest farbą pęczniejącą, ogniochronną przeznaczoną do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych z profili otwartych i zamkniętych. Powłoka ta ma zadanie utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku. Powłoka Charflame jest dostarczana w stanie gotowym do użycia. Jako farba wodorozcieńczalna charakteryzuje się niskim czasem schnięcia. Zalecanym sposobem nakładania jest natrysk bezpowietrzny, chociaż można również użyć pędzla lub wałka do małych powierzchni lub napraw.

Charflame jest lakierem pęczniejącym na bazie wody, przeznaczonym do zabezpieczenia ogniochronnego konstrukcji stalowych z profili otwartych i za­mkniętych. Powłoka ta ma zadanie utrzymanie odporności ogniowej i nośności konstrukcji stalowych do momentu ugaszenia pożaru lub ewakuacji budynku. Charflame jest lakierem jednoskładnikowym, kompatybilnym z większo­ścią podkładów i nawierzchni. Umożliwia skuteczną ochronę przeciwpożarową elementów konstrukcji stalowych w środowiskach: Z2, Z1, Y w chronionej prze­strzeni zewnętrznej. Pozwala uzyskać odporność ogniową do 90 minut.

Powłoka Charflame jest dostarczana w stanie gotowym do użycia. Bezpośrednio przed nałożeniem powłoki należy dokładnie wymieszać mechanicznie. Zalecanym sposobem nakładania jest natrysk bezpowietrzny, chociaż można również użyć pędzla lub wałka do małych powierzchni lub napraw. Czyścić samą wodą i nie używać rozpuszczalnika. W warunkach środowiskowych typu Y powłokę Charflame można uszczelnic za pomocą warstwy nawierzchniowej określonej w aprobacie ETA. Uszczelnienie musi być pełne i powłoka reaktywna Charflame musi być całkowicie sucha i utwardzona przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej. Chronić powłokę Charflame przed silnymi podmuchami wiatru i wysokimi temperaturami podczas nakładania, aby uniknąć szybkiego i nieprawidłowego schnięcia. W takich warunkach zaleca się małe powłoki. Czas schnięcia zależy od temperatury atmosferycznej, temperatury stali i występującego ruchu powietrza. Powłoka schnie szybko, ponieważ jest wodorozcieńczalna. Nałożenie kolejnej warstwy jest zalecane następnego dnia. Temperatura powierzchni musi zawsze wynosić minimum 3°C powyżej temperatury punktu rosy. Unikać nakładania, gdy występuje jakiekolwiek ryzyko kondensacji pary wodnej na powierzchni stali. Zalecana jest odpowiednia wentylacja.

Aplikacja:

Przeznaczenie:

Opis techniczny: