top of page

  >>  PRODUKTY  >>  FARBY DO KONSTRUKCJI  >>  FIREFILM FC2

FIREFILM FC2

FARBA PĘCZNIEJĄCA DO OGNIOCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-15/0691

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1121-CPR-GA5025

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R120

 • Kolor: Part A - biały, Part B - czarny przezroczysty

 • Ciężar właściwy: Part A - 1,55±0,02%, Part B - 0,99±0,01%, po zmieszaniu 1,46±0,02%

 • Zawartość substancji stałych %: 85±3%

 • LZO (VOC) (g/litr): 137

 • Lepkość: Part A 140 ± 20 Puazów, Part B 10 ± 1 Puazów, po zmieszaniu: 1,46 ± 0,02

 • Zakres temperatury przechowywania: od +0°C do +35°C

 • Okres trwałości do aplikacji: 12 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: Part A - 22,3 kg, Part B - 2,7 kg, objętość mieszaniny - 17,4l