top of page

  >>  PRODUKTY  >>  MASY I PASTY OGNIOCHRONNE  >>  FLAME CABEL FARBA

FARBA OGNIOCHRONNA DO ZABEZPIECZANIA WIĄZEK, KABLI I KORYT KABLOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-16/0732

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 1488-CPR-0581/W

 • Europejska Deklaracja Właściwości Użytkowych: DoP FCF-003-1-2023-06-02

 • Klasa odporności ogniowej: do EI 120

 • Reakcja na ogień: B-s2,d0; Bfl-s1

 • Kolor: kremowo-biały

 • Gęstość: 1,36 ± 5% g/cm³

 • Klasa środowiska: Z1, Z2

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +30°C

 • Okres trwałości do aplikacji: 10 miesięcy w oryginalnie zamkniętym pojemniku

 • Teoretyczna ilość do otrzymania powłoki grubości 1 mm: 1,81 kg/m²

 • Indeks tlenowy: ≥45

 • Opakowanie handlowe: wiadro 10 kg

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna