top of page

  >>  PRODUKTY  >>  FARBY DO KONSTRUKCJI  >>  FLAME STAL® FIREPROOF SOLVENT

FARBA PĘCZNIEJĄCA DO OGNIOCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Karta Technologiczna

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-20/0957

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: FIRES-1396-CPR-0199

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: FS-013-1-2023-06-02

 • Atest higieniczny: B-BK-60211-0096/21

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R60

 • Kolor: kremowy

 • Gęstość: 1,42±5%

 • Zawartość substancji stałych %: 81±3

 • Czas schnięcia powierzchniowego: 30±10 minut

 • LZO (VOC) (g/dm³): 23,45±1,8

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +35°C

 • Opakowanie handlowe: wiadro 20l