top of page

  >>  PRODUKTY  >>  FARBY DO KONSTRUKCJI  >>  NULLIFIRE SC803

SC803

FARBA PĘCZNIEJĄCA DO OGNIOCHRONNEGO ZABEZPIECZANIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

DOKUMENTY WPROWADZAJĄCE PRODUKT

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

POZOSTAŁE DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta Techniczna

 • Europejska Aprobata Techniczna: ETA-20/1210

 • Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych: 2812-CPR-GA5037

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: SC803-20180312

 • Klasa odporności ogniowej: od R15 do R90

 • Kolor: biały

 • Ciężar właściwy: 1,38±0,02 kg/l

 • Zawartość substancji stałych %: 69±3%

 • LZO (VOC) (g/litr): brak

 • Zakres temperatury przechowywania: od +5°C do +25°C

 • Okres trwałości: 6 miesięcy

 • Opakowanie handlowe: wiadro 25 kg