top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA RURY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO BEZ IZOLACJI PRZECHODZĄCEJ PRZEZ ŚCIANĘ WEDŁUG ETA-16/0189*

1 - ściana sztywna o grubości B = min. 100 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i grubości ścianki „t”
3 - przestrzeń między izolacją rury a konstrukcją ściany o szerokości u = max. 15 mm, 
     wypełniona tynkiem gipsowym na głęb. min. 10 mm
4 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC na zewnątrz ściany, mocowany po 
     obu stronach ściany

1 - ściana podatna o grubości B = min. 125 mm
2 - rura z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i gr. ścianki „t”; przestrzeń między
     izolacją rury a konstrukcją ściany o szer. u = max. 15 mm
3 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC na zewnątrz ściany, mocowany po
     obu stronach ściany
4 - mocowanie kołnierza ogniochronnego - stalowy łącznik mocujący M6x60 lub M8x80

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189

Wypełnij szczelnie przestrzeń pomiędzy ścianą rury a przegrodą. Stosuj zaprawę cementową