top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop z betonu zbrojonego, o grubości B = min. 150 mm
2 - poczwórna rura grzewcza typu Syncopex C.O. PN6/95 C,C.W. PN10/70C
     (karbowana rura z PE-HD, o średnicy D ≤ 160 mm i grubości ścianki rury 0,5 mm),
      z umieszczonymi wewnątrz max. czterema rurami z PE-X:
      - o średnicy D1 ≤ 50 mm i grubości ścianki rury t = 3,0 mm
      - o średnicy D1 ≤ 50 mm i grubości ścianki rury t = 5,0 mm
      - o średnicy D1 ≤ 32 mm i grubości ścianki rury t = 2,5 mm
      - o średnicy D1 ≤ 20 mm i grubości ścianki rury t = 2,1 mm
3, 4 - dwie warstwy izolacji PE, o łącznej grubości 32 mm (2 x 16 mm), izolacja ciągła
5 - przestrzeń pomiędzy izolacją wewnętrznej rury i rurą karbowaną
6 - karbowana rura z PE-HD, D ≤ 160 mm, o grubości ścianki rury 0,5 mm
7 - opaska ogniochronna Multitube z materiałem pęczniejącym o długości 100 mm i grubości 9,6 mm (2 x 4,8 mm), umieszczona wewnątrz stropu, w odległości 15 ± 5 mm, od
     spodu stropu
8 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC, umieszczonu na spodzie stropu
9 - mocowanie kołnierza - stalowy łącznik mocujący
     Przestrzeń między stropem a rurą, wypełniona zaprawą cementową, o gr. u = max. 25 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189

SPOSÓB ZABEZPIECZENIA POCZWÓRNEJ RURY GRZEWCZEJ TYPU SYNCOPEX C.O. PN6/95 C,C.W. PN10/70C Z IZOLACJĄ PEPRZECHODZĄCEJ PRZEZ STROP
WEDŁUG ETA-16/0189*

bottom of page