top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - strop sztywny o grubości min. 150 mm 
2 - rura z tworzywa sztucznego lub metalowa o średnicy „D” i grubości ścianki „t”
3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerowej (FEF), grubości „g”, gęstości 
     nominalnej 45 ÷ 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2, d0 według EN 13501-1
4 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC, mocowany na spodzie stropu
5 - mocowanie kołnierza ogniochronnego - stalowy łącznik mocujący
     M6x60 lub M8x80
6 - przestrzeń między rurą a konstrukcją ściany, wypełniona zaprawą cementową, o
     grubości u = max. 10 mm

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189