top of page

        >>  PRODUKTY  >>  KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE  >>  CARBOCOLLAR CC SMOOTH / SEGMENT  >>  ZASTOSOWANIE

1 - ściana podatna lub sztywna o grubości B = min. 125 mm
2 - rura metalowa lub z tworzywa sztucznego o średnicy „D” i grubości ścianki rury „t”;
     przestrzeń między izolacją rury a konstrukcją ściany u = max. 15 mm
3 - ciągła izolacja z elastycznej pianki elastomerowej (FEF), grubości „g”, gęstości
     nominalnej 45 ÷ 70 kg/m3 i klasie reakcji na ogień BL-s2, d0 wg EN 13501-1
4 - kołnierz ogniochronny CarboCollar CC na zewnątrz ściany, mocowany po
     obu stronach ściany
5 - mocowanie kołnierza ogniochronnego - stalowy łącznik mocujący M6x60
     lub M8x80

* Szczegółowe wytyczne dotyczące zastosowań kołnierzy CarboCollar CC podane są w ETA-16/0189